Настоящата платформа е създадена в изпълнение на проект „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0149-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013 година. 

В платформата имате достъп до разработените в рамките на проекта обучеителни модули по следните теми:

 1. Как да изградим успешно корпоративен сайт
 2. Работа с Microsoft Outlook 2010
 3. Маркетинг в социалните медии
 4. Работа с облак
 5. Приложения за отдалечен достъп до компютър

Обученията са напълно безплатни, но за да ги разгледате е нужна регистрация. 

Освен предлаганите от нас безплатни дистанционни обучения, Вие можете да се възползвате и от повече възможности за развитие. 

Ако работите на трудов договор, имате средно или основно образование, можете да кандидатствате за обучение по английски език, компютърна грамотност или професионална квалификация по всички предлагани от Центъра професии и специалности. 

Ние предлагаме ОБУЧЕНИЯ с ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТЕЩИ ЛИЦА със  СРЕДНО или ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ, с подкрепата на Агенцията по заетостта и финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“  2014 – 2020 г.. 

За въпроси и практическа помощ при кандидатстване, можете да се свържете с нас на тел: 0879 68 25 25, тел: 0879 48 15 25, тел: 02 962 56 23, Е-мейл: info@cpo.bco.bg

Очакваме Ви! 


  Прескочи налични курсове

  Налични курсове

  Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на свободно достъпни програми за изработка на собствен сайт.
  Съдържание на обучението:

  • Преглед на свободно достъпни програми за изработка на сайтове;
  • Конфигуриране и администрация. Създаване и редактиране на съдържание;
  • Поддръжка на вече изработения сайт;
  • Промотиране на сайта.

  Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на продукти за организация на времето и контактите какво в офиса или в личен план.
  Съдържание на обучението:

  • Същност на Microsoft Outlook 2010, стартиране и конфигуриране
  • Използване на клиента за електронна поща.
  • Организация на времето с календара и задачите.
  • Контакти и съвместна работа на всички инструменти.

  Целта на обучението е да запознае участниците как да използват ефективно социалните мрежи за ефективен маркетинг на предлаганите продуки и услуги.
  Съдържание на обучението:

  • Видове социални мрежи, инструменти, подход и специфични аудитории;
  • Профил на потребителите и подбор на подходящи средства за комуникация;
  • Маркетингов план, изпълнението му, оценка на постигнатите резултати;
  • Практическа задача: статуси за различните социални медии.

  Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на облачните технологии.
  Съдържание на обучението:

  • Същност на облачните технологии и основни характеристики;
  • Видове „облаци“. Примери.
  • Преглед на функциите на публичните облаци.
  • Индивидуално задача за прилагане на наученото.

  Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на различни софтуерни продукти за отдалечен достъп до информацията в компютъра.
  Съдържание на обучението:

  • Видове приложения;
  • Добавяне на приложението и активирането му;
  • Най-често използвани функции и инструменти;
  • Практическа задача.