Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на свободно достъпни програми за изработка на собствен сайт.
Съдържание на обучението:

 • Преглед на свободно достъпни програми за изработка на сайтове;
 • Конфигуриране и администрация. Създаване и редактиране на съдържание;
 • Поддръжка на вече изработения сайт;
 • Промотиране на сайта.

Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на продукти за организация на времето и контактите какво в офиса или в личен план.
Съдържание на обучението:

 • Същност на Microsoft Outlook 2010, стартиране и конфигуриране
 • Използване на клиента за електронна поща.
 • Организация на времето с календара и задачите.
 • Контакти и съвместна работа на всички инструменти.

Целта на обучението е да запознае участниците как да използват ефективно социалните мрежи за ефективен маркетинг на предлаганите продуки и услуги.
Съдържание на обучението:

 • Видове социални мрежи, инструменти, подход и специфични аудитории;
 • Профил на потребителите и подбор на подходящи средства за комуникация;
 • Маркетингов план, изпълнението му, оценка на постигнатите резултати;
 • Практическа задача: статуси за различните социални медии.

Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на облачните технологии.
Съдържание на обучението:

 • Същност на облачните технологии и основни характеристики;
 • Видове „облаци“. Примери.
 • Преглед на функциите на публичните облаци.
 • Индивидуално задача за прилагане на наученото.

Целта на обучението е да запознае участниците с възможностите на различни софтуерни продукти за отдалечен достъп до информацията в компютъра.
Съдържание на обучението:

 • Видове приложения;
 • Добавяне на приложението и активирането му;
 • Най-често използвани функции и инструменти;
 • Практическа задача.